Společný nájem bytu, bydlení manželů, členové nájemcovy domácnosti

Kjednomu bytu může vzniknout právo nájmu více osobám. Může se tak stát při vzniku nájemní smlouvy nebo při její změně na základě dohody mezi stranami nájemního vztahu. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Pronajímatel je ke všem osobám ve stejném právním vztahu, jako kdyby byl pronajat pouze jednomu nájemci. Společnými nájemci mohou být jak osoby blízké, tak osoby zcela cizí.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.